Σόμπες ξύλου MBS

Σόμπες ξύλου MBS

 

Η εταιρεία MBS συνδέει με επιτυχία την μακρά παράδοση με την αναγνωρισμένη ποιότητα και τις νέες τεχνολογίες, και καταφέρνει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη συνεχή βελτίωση και την τοποθέτηση των προϊόντων της στις νέες αγορές παγκοσμίως.
Ο προσανατολισμός στην αγορά και μετά από τις παγκόσμιες τάσεις στη μηχανική, την τιμολόγηση και το σχεδιασμό των εγγυημένων μελλοντικών προϊόντων, το νέο όραμα της MBS είναι να κερδίσει την ικανοποίηση από τους τελικούς πελάτες της.
 
Ανάπτυξη και βελτίωση των υφιστάμενων και των νέων προϊόντων σύμφωνα με τα πρότυπα ποιότητας της διαχείρισης.
Η επένδυση σε νέες τεχνολογίες και την εκπαίδευση των εργαζομένων που θα παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.
 
Η MBS έχει τάσεις για την κατάκτηση της παγκόσμιας αγοράς, τη διάθεση και την ποιότητα να πάρει την εμπιστοσύνη από τους νέους αγοραστές. Κατά το έτος 1998 η MBS είχε λάβει εθνικό πιστοποιητικό για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο είναι σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO JUS 9001, και κατά το έτος 2003 είχε λάβει πιστοποιητικό από τον οργανισμό TUV CERT για το σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης της ποιότητας και το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001 και ISO 14001.
 
Από την εποχή εκείνη μέχρι τώρα έχει το σύστημα διαχείρισης ποιότητας και τον περιβαλλοντικό έλεγχο του συστήματος διαχείρισης (το 2004, 2005 και 2006) και επαναπιστοποίηση κατά το έτος 2007. Η MBS συνεχίζει να επιβεβαιώνει την αφοσίωσή της προς ικανοποίηση στη ζήτηση των αγοραστών και την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων της επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς και την παροχή κανονισμών προστασίας του περιβάλλοντος.
 
 

^Σόμπες ξύλου απλές
^Σόμπες ξύλου απλές με φούρνο
^Σόμπες ξύλου κεντρικής θέρμανσης (νερού)
^Σόμπες ξύλου κεντρικής θέρμανσης (νερού) με φούρνο

 

 

 

 


 

...

περισσότερα