Παλετοδεξαμενή για υγρά τρόφιμα Schutz

 

Παλετοδεξαμενή για υγρά τρόφιμα 1000 λίτρων

 

Παλετοδεξαμενή Schutz FDA
 Σήμερα η δυνατότητα να αποθηκεύσετε ή να προωθήσετε τα προϊόντα σας με ασφάλεια και σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία μπορεί να επιτευχθεί με μία παλετοδεξαμενή.

Οι παλετοδεξαμενές διαθέτουν, χαμηλό βάρος, δυνατότητα τοποθέτησης διαφορετικών συστημάτων λήψεως, και μεγάλη αντοχή εξασφαλίζοντας σας την ιδανική λύση για κάθε   αποθήκευση-μεταφορά.


 Από ειδικό γραμμικό πολυαιθυλένιο HDPE, μέσου μοριακού βάρους, μικρού δείκτη ροής και μικρής διασποράς μοριακού βάρους (NMWD) με προστασία υπεριώδους ακτινοβολίας (UV).

Σε χωρητικότητα των 1000 λίτρων.

 Ιδανική λύση σε βιομηχανικούς χώρους για την μεταφορά και αποθήκευση οποιουδήποτε υγρού. Το μεταλλικό ενισχυμένο πλαίσιο στήριξης επιτρέπει την κάθετη τοποθέτησή τους, εξασφαλίζοντας το μικρότερο εμβαδόν κάλυψης στον αποθηκευτικό χώρο!

 

 

 

 

 

Διαστάσεις - Χωρητικότητα παλετοδεξαμενής Schutz
 

ΤΥΠΟΣ Πλάτος (cm) Μήκος (cm) Ύψος (cm) Καπάκι (cm)
Αγορά πλαστικής
παλετοδεξαμενής 
Schutz (FDA) 1000L
1,00 1,20 1,16 0,15

 

 

Εγγύηση ποιότητας δεξαμενών

1). Παρέχεται εγγύηση πέντε (5) ετών. Η εγγύηση αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος, αποδεικνυόμενης με το δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο και το φύλλο εγγύησης, ισχύει δε μόνο για τον αρχικό αγοραστή.
2). Η εγγύηση περιλαμβάνει αποκατάσταση βλάβης της δεξαμενής, που προέρχεται αποδεδειγμένα από κατασκευαστικό λάθος ή ακαταλληλότητα υλικού μέσα στο προβλεπόμενο χρόνο.
3). Βλάβες ή φθορές που προξενούνται κατά την μεταφορά, από κακή τοποθέτηση-σύνδεση ή κακό χειρισμό της δεξαμενής, δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης, είναι η τήρηση των οδηγιών, που υπάρχουν στο αυτοκόλλητο επί της δεξαμενής.
4). Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς, είναι εκείνα του Βόλου.

 

 

Οδηγίες χρήσης δεξαμενών

 Αποφύγετε πιέσεις επί της δεξαμενής. Πριν από την χρήση να γίνεται κατάλληλος καθαρισμός της. Αν η λήψη γίνεται με αντλία, φροντίστε να λειτουργεί ο εξαερισμός της. Συνδέστε την παροχή προς και από την δεξαμενή με τρόπο ώστε τα σημεία σύνδεσης να μην δέχονται καταπονήσεις (δονήσεις, βάρος, πίεση, έλξη). Σε περίπτωση σύνδεσης της δεξαμενής με μηχανήματα που δημιουργούν δονήσεις συνιστάται η παρεμβολή εύκαμπτου μαλακού σωλήνα. Η ογκομέτρηση είναι μόνο ενδεικτική.

 

Οδηγίες τοποθέτησης δεξαμενών

 Αποφύγετε χτυπήματα κατά την μεταφορά και την τοποθέτηση της δεξαμενής. Μη σέρνεται τη δεξαμενή πάνω σε άγριο ή ανώμαλο υπόστρωμα. Η προστασία της δεξαμενής από την υπεριώδη ακτινοβολία μακραίνει τη ζωή της. Τοποθετείστε τη δεξαμενή κατά τρόπο, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της περιμετρικά. Σε περίπτωση υπόγειας τοποθέτησης ή χρήσης χημικών, επικοινωνείτε με το κατάστημα που σας προμήθευσε τη δεξαμενή.

 


 

...

περισσότερα