.Θερμαντικά σώματα panel & ventil Splendid

 

Θερμαντικά σώματα panel & ventil Splendid

 

Θερμικές αποδόσεις σωμάτων πάνελ Splendid σε θερμίδες (kcal/h)

  ΤΥΠΟΣ

Μονόστηλο
11

Δίστηλο
22

Τρίστηλο
33

ΜΗΚΟΣ ΥΨΟΣ 400 600 900 400 600 900 400 600 900
300 kcal   344 496   662 908   943 1285
400 kcal 303 430 620 599 827 1135 854 1179 1606
500 kcal 379 538 774 750 1034 1419 1068 1474 2007
600 kcal 455 645 930 900 1241 1703 1282 1769 2408
700 kcal 531 752 1084 1050 1447 1986 1496 2064 2809
800 kcal 607 860 1239 1199 1655 2270 1710 2359 3211
900 kcal 683* 967 1394 1349 1861 2554 1923 2654 3613
1000 kcal 758* 1075 1549 1499 2068 2838 2136 2948 4013
1100 kcal 834* 1175* 1607* 1649* 2270 3033 2350* 3253 4422
1200 kcal 910* 1288* 1859* 1799 2482 3405 2564 3538 4816
1400 kcal 1062* 1504* 2169* 2098 2895 3972 2992 4128 5619
1600 kcal 1214* 1719* 2479* 2399 3309 4541 3419 4717 6422
1800 kcal 1365* 1934* 2787* 2699 3723 5108 3846 5307 7225
2000 kcal 1516* 2149* 3097* 2998 4136 5675 4274 5897 8028

* Κατόπιν παραγγελίας

 

 

Θερμικές αποδόσεις σωμάτων πάνελ ενσωματωμένου βρόγχου Splendid/ventil σε θερμίδες (kcal/h)

  ΤΥΠΟΣ

Μονόστηλο
11

Δίστηλο
22

Τρίστηλο
33

ΜΗΚΟΣ ΥΨΟΣ 400 600 900 400 600 900 400 600 900
400 kcal 281* 396 541 555* 764 1021 791* 1095 1489
500 kcal 351* 494 676 694* 955 1276 989* 1369 1861
600 kcal 421* 593 812 833 1146 1531 1187* 1643 2233
700 kcal 492* 692* 947 972 1337 1787 1385* 1917 2605
800 kcal 562* 791* 1082* 1100 1528 2042 1583* 2191 2978
900 kcal 632* 890* 1218* 1249 1719 2297 1781* 2465 3350
1000 kcal 702* 989* 1353* 1388 1910 2552 1978* 2738 3722
1100 kcal 772* 1088* 1488* 1527* 2102* 2808* 2176* 3012* 4094*
1200 kcal 843* 1187* 1623* 1666 2293 3063 2374* 3286 4466
1400 kcal 983* 1384* 1894* 1943* 2675 3573 2770* 3834 5211
1600 kcal 1124* 1582* 2165* 2221* 3057 4084 3166* 4381* 5955*
1800 kcal 1264* 1780* 2435* 2499* 3439* 4594* 3561* 4929* 6700*
2000 kcal 1404* 1978* 2706* 2776* 3821* 5105* 3957* 5477* 7444*

* Κατόπιν παραγγελίας
* Οι παροχές για τους τύπους των σωμάτων Splendid/ventil 11 και 33 είναι ή αριστερά ή δεξιά. Για τον τύπο 22 είναι αναστρεφόμενο με ειδικά στηρίγματα.

 

Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 (10) bar
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας: 110°C
Πίεση δοκιμαστικού ελέγχου: 10,5 (13) bar

Διατίθενται με στηρίγματα τοίχου, τάπα και εξαεριστικό.

Συνδέσεις: Τέσσερις αναμονές με εσωτερικό σπείρωμα 1/2"

Συσκευασία: Κάθε σώ΅α προστατεύεται ΅ε οικολογικό φιλ΅ πολυεστέρα και πλαστικά προστατευτικά στις τέσσερις γωνίες.

 

10 έτη εγγύηση

 


 

...

περισσότερα