Πλαστικές δεξαμενές | Επεξεργασία λυμάτων | Λιποσυλλέκτες

Φρεάτια αποχέτευσης | Κώνοι, μπαριέρες & κολονάκια οδοσήμανσης | 

Συλλεκτήρες απορριμμάτων οικοδομής

 

 

Πλαστικές δεξαμενές κατάλληλες και για τρόφιμα σε άσπρο, μαύρο και μπλε χρώμα

 

 Πλαστικές δεξαμενές πολυαιθυλενίου για αποθήκευση υγρών και τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1935/2004.
 Από ειδικό γραμμικό πολυαιθυλένιο LLDPE, μέσου μοριακού βάρους, μικρού δείκτη ροής και μικρής διασποράς μοριακού βάρους (NMWD) με προστασία υπεριώδους ακτινοβολίας (UV).
 Διατίθενται σε τρεις χρωματισμούς: Λευκό, Μαύρο και Μπλε (κατόπιν ζήτησης).

 

 

Πολιτική για την ποιότητα των δεξαμενών

 Η κατασκευαστική εταιρεία θεωρεί στρατηγικής σημασίας την Ποιότητα. Μόνο αυτή εξασφαλίζει τη διατήρηση της πελατείας, την προσέλκυση νέων πελατών και την πρωτοπορία απέναντι στον ανταγωνισμό.
 Οι προσπάθειές της εστιάζονται πάντα στην κάλυψη των αναγκών, των επιθυμιών και των προτιμήσεων των πελατών της, στο βέλτιστο κόστος.
 Είναι υπεύθυνοι για όλο το κύκλωμα σχεδιασμού, παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων και για την ποιότητά τους.
 Η κριτική των συνεργατών και των πελατών, αναφορικά με την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της, είναι επιθυμητή και ευπρόσδεκτη.
 Πραγματοποιούμε κάθε είδους βελτίωση για να αποφύγουμε την επανάληψη λαθών και αστοχιών. Αναγνωρίζουμε ότι η ικανοποίηση του πελάτη μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια συνεχή προσπάθεια για βελτίωση. Για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία καθορίζει συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους και αντίστοιχους δείκτες επιτυχίας, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος και μετρήσιμη η βελτίωση.
 Είναι πολιτική μας το να εξασφαλίζουμε τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες στο προσωπικό μας, καθώς και τη βελτίωσή τους. Επίσης, το να εξασφαλίζουμε την ελεύθερη και απρόσκοπτη επικοινωνία καθώς και κίνητρα για την μεγιστοποίηση της συμμετοχής, της δημιουργικότητας και της υπευθυνότητας του προσωπικού.
 Το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας της κατασκευαστικής εταιρείας  αποτελεί τον βασικό κορμό της πολιτικής της και πρέπει να ακολουθείται και να στηρίζεται από όλο το προσωπικό.

 

 

Εγγύηση ποιότητας δεξαμενών

1). Παρέχεται εγγύηση πέντε (5) ετών. Η εγγύηση αρχίζει από την ημερομηνία παράδοσης του προϊόντος, αποδεικνυόμενης με το δελτίο αποστολής, το τιμολόγιο και το φύλλο εγγύησης, ισχύει δε μόνο για τον αρχικό αγοραστή.
2). Η εγγύηση περιλαμβάνει αποκατάσταση βλάβης της δεξαμενής, που προέρχεται αποδεδειγμένα από κατασκευαστικό λάθος ή ακαταλληλότητα υλικού μέσα στο προβλεπόμενο χρόνο.
3). Βλάβες ή φθορές που προξενούνται κατά την μεταφορά, από κακή τοποθέτηση-σύνδεση ή κακό χειρισμό της δεξαμενής, δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Προϋπόθεση για την ισχύ της εγγύησης, είναι η τήρηση των οδηγιών, που υπάρχουν στο αυτοκόλλητο επί της δεξαμενής.
4). Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς, είναι εκείνα του Βόλου.

 


 

...

περισσότερα