Βορβοροσυλλέκτης - Ελαιοσυλλέκτης

 

Προκατασκευασμένα συστήματα διαχωρισμού

 

Ελαιοδιαχωριστής - Πετρελαιοσυλλέκτης

Τα προκατασκευασμένα συστήματα διαχωρισμού αποτελούν την ιδανική λύση για πρατήρια υγρών καυσίμων, πλυντήρια αυτοκινήτων, υπαίθριους χώρους στάθμευσης και ειδικότερα σε κάθε είδους εγκαταστάσεις όπου υπάρχει η υποχρέωση διαχωρισμού και συγκέντρωσης των λιπαντικών ελαίων.

Το σύστημα αποτελείται από το πρώτο θάλαμο (δεξαμενή πολυαιθυλενίου) κατακράτησης στερεών, βορβοροσυλλέκτη, και τον δεύτερο θάλαμο (δεξαμενή πολυαιθυλενίου) διαχωρισμούελαιοσυλλέκτη.

 

 

 

Διαστάσεις - Χωρητικότητα βορβοροσυλλέκτη - ελαιοδιαχωριστή

Τύπος Πλάτος (cm) Μήκος (cm) Ύψος (cm) Καπάκι (cm) Βάρος (kg)
Αγορά
ελαιοδιαχωριστή
1500L

1,10

2,60

0,85

30 & 30

38
Αγορά
ελαιοδιαχωριστή
2000L

1,28

3,25

1,15

40 & 30

74
Αγορά
ελαιοδιαχωριστή
2600L

1,28

3,35

1,20

40 & 20

69
Αγορά
ελαιοδιαχωριστή
3100L

1,36

3,50

1,20

40 & 20

84
Αγορά
ελαιοδιαχωριστή
4300L

1,60

3,90

1,20

40 & 20

124

1,30

3,00

1,60

40

120

 

 

1. Εισαγωγή

Με το σύστημα ελαιοδιαχωρισμού επιτυγχάνεται ο διαχωρισμός των ελαφρών υγρών από υγρά απόβλητα τα οποία προέρχονται από διάφορες διεργασίες, όπως σταθμοί ανεφοδιασμού αυτοκινήτων, πλυντήρια αυτοκινήτων, αυτοκινητόδρομοι, εργοστασιακοί χώροι κλπ.
Η απομάκρυνση των ελαφρών ελαίων από τα υγρά απόβλητα είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να λειτουργεί καλύτερα το σύστημα υπονόμων, διότι αν μεγάλες ποσότητες ελαίων εισέλθουν στους υπονόμους, τότε μπορεί οι κύριοι αγωγοί των υπονόμων να φράξουν ή να υπάρξει κίνδυνος φωτιάς και έκρηξης σε ολόκληρο το σύστημα.
Μπορεί επίσης να υπάρξει πρόβλημα στις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, παρεμπόδιση της βιολογικής δραστηριότητας στην επεξεργασία αποβλήτων (όταν η συγκέντρωση ελαίου είναι μεγαλύτερη από 50 mg/l), γιατί καθώς το λάδι συσσωρεύεται στην επιφάνεια του νερού δημιουργεί ένα “μαύρο” στρώμα το οποίο παρεμποδίζει την μεταφορά οξυγόνου από τον αέρα στους μικροοργανισμούς, που βρίσκονται κάτω από αυτό.
 

Σύστημα βορβοροσυλλέκτη - ελαιοδιαχωριστή

 

Έχουν αναπτυχθεί δύο βασικοί τύποι ελαιοδιαχωριστών. Οι ελαιοδιαχωριστές βαρυτικού τύπου, στους οποίους οι σταγόνες των ελαίων με τη βοήθεια της άνωσης ανεβαίνουν στην ελεύθερη επιφάνεια των υγρών αποβλήτων, από όπου και απομακρύνονται με μηχανικά μέσα και οι σύνθετες διατάξεις ελαιοδιαχωρισμού, οι οποίες διαθέτουν ειδικά στοιχεία ελαιοδιαχωρισμού (Coalescing Plates).
 
 

 

2. Ορισμοί

1. Ελαφρύ υγρό (Light Liquid). Είναι τα υγρά που η πυκνότητά τους είναι μικρότερη από 0,95 gr/cm3.
 
Πίνακας πυκνοτήτων Authoritative Light Oil
Acetone 0,791-
Diesel Fuel, Diesel Oil 0,85-
Heating oil, extra light 0,86-
Heating oil, light 0,87-
Heating oil, middle 0,92-
Heating oil, heavy 0,94 up to 0,99
Petrol heavy 0,70 up to 0,75
Kerosene (jet propellant) 0,80-
Light oil 0,89-0,90
Light petrol 0,89-0,90
Creosote 0,89-0,90
Lubricating oil 0,89-0,90
Petrol, mixture 0,77 up to 0,79
Petrol, premium grade 0,68 up to 0,75
Petrol, racing fuel 0,78-
 
 
 
2. Σύστημα ελαιοδιαχωριστή (Oil Separator System). Διάταξη αποτελούμενη από μία δεξαμενή για βορβοροσυλλέκτη, μία δεξαμενή για τον ελαιοδιαχωρισμό και ένα φρεάτιο δειγματοληψίας.
3. Βορβοροσυλλέκτης (Sludge Trap). Δεξαμενή τοποθετούμενη πριν από τον ελαιοδιαχωριστή, στην οποία κατακάθονται τα διάφορα στερεά υλικά.
4. Ελαιοδιαχωριστής (Separator). Δεξαμενή στην οποία γίνεται ο διαχωρισμός των ελαφρών υγρών από τα απόβλητα.
5. Ζώνη διαχωρισμού (Separator Zone). Η επιφάνεια στο εσωτερικό του ελαιοδιαχωριστή, στην οποία γίνεται ο διαχωρισμός των ελαφρών υγρών.
6. Χώρος αποθήκευσης ελαφρών υγρών (Storage Capacity for Light Liquid). O χώρος εντός του ελαιοδιαχωριστή στον οποίο συγκεντρώνονται τα ελαφρά υγρά που έχουν διαχωριστεί.
7. Ονομαστικό μέγεθος (Nominal Size NS). Είναι ένας αδιάστατος αριθμός, ο οποίος είναι ισοδύναμος με την ονομαστική παροχή του ελαιοδιαχωριστή σε lt/sec.
 

 

3. Κατηγορίες Ελαιοδιαχωριστών

 
Κλάση (Class) Μέγιστη Συγκέντρωση εκροής σε HC (mgr/lt) Τεχνική Διαχωρισμού
I 5 Ελαιοδιαχωριστής με φίλτρο Συσσωμάτωσης (Coalescence Filter)
II 100 Ελαιοδιαχωριστής βαρύτητας
 
 
 
S Ύπαρξη Βορβοροσυλλέκτη
P Ύπαρξη φρεατίου δειγματοληψίας
b Ύπαρξη διάταξης bypass
 
 
 
 

4. Διάμετρος Εισαγωγής και Εξαγωγής του Ελαιοδιαχωριστή

 

Ονομαστικό Μέγεθος Nominal Size (NS) Διάμετρος Εισαγωγής - Εξαγωγής (mm)
Μέχρι NS=3 100
NS=3 έως NS=6 125
NS=7 έως NS=10 150
NS=11 έως NS=20 200
NS=21 έως NS=30 250
NS=31 έως NS=100 300
NS=100 και μεγαλύτερο 400
 
 
 
 

5. Χώρος αποθήκευσης ελαφρών υγρών

Για τους προκατασκευασμένους ελαιοδιαχωριστές ορίζεται ότι ο χώρος αποθήκευσης ελαφρών υγρών, όταν αυτοί διαθέτουν αυτόματο μηχανισμό φραγής της εισόδου ή της εξόδου, πρέπει να είναι 10*NS. Όταν οι προκατασκευασμένοι ελαιοδιαχωριστές δεν διαθέτουν μηχανισμό φραγής, ο χώρος αποθήκευσης ελαφρών υγρών πρέπει να είναι 15*NS.
 
 
 

6. Προκατασκευασμένοι ελαιοδιαχωριστές

Ορίζεται ότι για παροχή μέχρι 150 lt/sec (NS=150), επιτρέπονται μόνο προκατασκευασμένοι ελαιοδιαχωριστές.
 
 
 
 

7. Χωρητικότητα Βορβοροσυλλέκτη

 
Αναμενόμενη Ποσότητα Λάσπης Διεργασία Χωρητικότητα
Βορβοροσυλλέκτη

 

 

ΜΙΚΡΗ

1. Επεξεργασία λυμάτων με καθορισμένο μικρό όγκο λάσπης.

2. Όλες οι επιφάνειες που παραλαμβάνουν όμβρια, που μεταφέρουν μικρή περιεκτικότητα σε άμμο από κυκλοφορία (καλυμμένα πρατήρια καυσίμων)

 

 

100*NS/fd

[1]

 

 

ΜΕΣΑΙΑ

1. Πρατήρια καυσίμων, πλύσιμο αυτοκινήτων με το χέρι, πλύσιμο μηχανικών μερών.

2. Πλύσιμο λεωφορείων.

3. Λύματα από γκαράζ και υπαίθρια παρκινγκ.

4. Εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και εργοστάσια μηχανημάτων.

 

 

200*NS/fd

[2]

 

ΜΕΓΑΛΗ

1. Μονάδες καθαρισμού εργοταξιακών οχημάτων και μηχανημάτων.

2. Μονάδες καθαρισμού αγροτικών μηχανημάτων.

3. Πλυντήρια φορτηγών.

 

300*NS/fd

[3]

ΜΕΓΑΛΗ 1. Αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων (Roll-Over, Drive-Through).

300*NS/fd

[4]

 
 
 
[1]. Μέχρι την τιμή ΝS = 10 εκτός αν πρόκειται για στεγασμένους χώρους.
[2]. Ελάχιστη τιμή χωρητικότητας 600 lts.
[3]. Ελάχιστη τιμή χωρητικότητας 5000 lts.
[4]. Σύμφωνα με το DIN 1999-100 μέχρι NS=3 ισχύει ελάχιστος όγκος βορβοροσυλλέκτη 600 lts και για NS>3 ισχύει ελάχιστος όγκος βορβοροσυλλέκτη 2500 lts.
 
 

 

 

8. Κατηγορίες αποβλήτων / Συντελεστής Επίπλευσης – Διαχωρισμού (fx)

 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Α" Υγρά από βιομηχανικές διεργασίες, πλύση οχημάτων, καθαρισμό εξαρτημάτων που καλύπτονται από λάδια, σταθμούς ανεφοδιασμού καυσίμων. fx=2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Β"
Απορροές όμβριων επιβαρημένων με ελαιώδη, προερχόμενες από αδιαπέραστες επιφάνειες, όπως χώροι στάθμευσης οχημάτων, δρόμοι, ελεύθεροι χώροι εργοστασίων.
fx=0
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ "Γ"
Κατακράτηση ελαφρών υγρών που πιθανόν να διαρρεύσουν, για τη προστασία του περιβάλλοντος χώρου (αυτοκινητόδρομοι).
fx=1

Ο συντελεστής (fx) λαμβάνεται με την τιμή 2
 

 

9. Συντελεστής Πυκνότητας (fd)
 

Πυκνότητα [gr/cm3] Συντελεστής Πυκνότητας [fd] 
 Ελαιοδιαχωριστής
  Class II Class I Class I and II
Up to 0,85 1 1 1
Up to 0,90 2 1,5 1
Up to 0,95 3 2 1
 
 
 

10. Ονομαστικό Μέγεθος (NS)

[NS] = [Qrk + fx*Qs]*fd
 
Qrk: Η ποσότητα των όμβριων (lt/sec)
Qs: Η ποσότητα των υγρών αποβλήτων (lt/sec)
fx: Ο συντελεστής παρεμπόδισης της επίπλευσης
fd: Ο συντελεστής πυκνότητας του επιπλέοντος υγρού
 
 

 

11. Fame Light Liquid

 
Πρόκειται για κατηγορία ελαφρών υγρών (ελαίων), η οποία δημιουργείται με την Εστεροποίηση φυτικών και ζωικών ελαίων. Στη περίπτωση αυτή ο τύπος της παραγράφου 10 τροποποιείται και παίρνει τη παρακάτω μορφή:
 
[NS] = [Qrk + fx*Qs]*fd*ff όπου ff : the Fame Factor
 
 
Fame Factor ff
Κατηγορία Ελαιοδιαχωριστή Fame content - Cfame - Vol %
  Cfame<=2 < Cfame<=5 < Cfame<=10 Cfame>10
S-II-P 1.00 1.25 1.50 1.75
S-I-P 1.00 1.00 1.25 1.50
S-I-II-P 1.00 1.00 1.00 1.25
 
 
 
 

12. Τεχνική περιγραφή συστήματος 1500L

 
Σύστημα βαρυτικού ελαιοδιαχωριστή
 
 
 

1. Το σύστημα αποτελείται από:

 
Τον βορβοροσυλλέκτη, ο οποίος είναι δεξαμενή πολυαιθυλενίου (PE ICO3940) διαμέτρου 100cm, ύψους 80cm, ονομαστικού όγκου 500lt και όγκου λειτουργίας 400lt. Η είσοδος και η έξοδος του βορβοροσυλλέκτη είναι κατασκευασμένες από PVC και έχουν εσωτερική διάμετρο 110 mm και εξωτερική διάμετρο 125 mm. Το κάτω μέρος της εισόδου απέχει από το κάτω μέρος της δεξαμενής 67cm και το κάτω μέρος της εξόδου απέχει από το κάτω μέρος της δεξαμενής 58cm. Υπάρχει δηλαδή μία υψομετρική διαφορά μεταξύ εισόδου και εξόδου 9cm. Ο βορβοροσυλλέκτης διαθέτει θυρίδα ελέγχου – εκκένωσης διαμέτρου 20 cm και αναμονή για τον εξαερισμό αυτού, αν απαιτείται.
Τον ελαιοδιαχωριστή, ο οποίος είναι δεξαμενή πολυαιθυλενίου (PE ICO3940) μήκους 162cm, πλάτους 106cm, ύψους 85cm, ονομαστικού όγκου 1000lt και όγκου λειτουργίας 800lt.Η είσοδος και η έξοδος του ελαιοδιαχωριστή είναι κατασκευασμένες από PVC και έχουν εσωτερική διάμετρο 110 mm και εξωτερική
διάμετρο 125 mm. Το κάτω μέρος της εισόδου απέχει από το κάτω μέρος της δεξαμενής 62cm και το κάτω μέρος της εξόδου απέχει από το κάτω μέρος της δεξαμενής 55cm. O ελαιοδιαχωριστής διαθέτει μία θυρίδα ελέγχου – εκκένωσης διαμέτρου 30cm και αναμονή για τον εξαερισμό αυτού.
 
 

2. Τοποθέτηση του συστήματος

 
Το σύστημα ελαιοδιαχωρισμού πρέπει να τοποθετηθεί μακριά, από την περίφραξη, από κάθε επικίνδυνη περιοχή και σε μέρος που είναι εύκολη η επιθεώρηση και ο καθαρισμός. Κατασκευάζεται το δίκτυο συλλογής και μεταφοράς των ακαθάρτων υδάτων με τις απαιτούμενες κλίσεις ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη ροή αυτών.
Γίνεται η εκσκαφή του χώρου όπου θα τοποθετηθεί το σύστημα λαμβάνοντας υπόψη τα ύψη των δεξαμενών, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω.
Στη διαμόρφωση του σκάμματος να ληφθούν υπόψη τα αναφερόμενα στην ιστοσελίδα της εταιρείας για την υπόγεια τοποθέτηση δεξαμενών.
Τοποθετείται ο βορβοροσυλλέκτης, γεμίζεται με ποσότητα νερού περίπου 300 lt για να πάρει την οριστική του θέση και γίνεται η σύνδεσή του με το δίκτυο μεταφοράς των ακαθάρτων υδάτων. Τοποθετείται ο ελαιοδιαχωριστής σε θέση ώστε η είσοδός του να είναι στο ίδιο ύψος με την έξοδο του βορβοροσυλλέκτη ( ή λίγο χαμηλότερα) και σε απόσταση περίπου 30 cm από αυτόν. Τοποθετούνται ο ελαστικός σωλήνας (σπιράλ) σύνδεσης και οι δύο σφικτήρες βαρέως τύπου χωρίς να συσφιχτούν.
Γεμίζεται ο ελαιοδιαχωριστής με ποσότητα νερού περίπου 700lt για να πάρει την οριστική του θέση και γίνεται η σύσφιξη. Εάν τυχών παρατηρηθεί μία χαλαρότητα στη σύσφιξη μπορεί να τοποθετηθεί περιφερειακά στην έξοδο του βορβοροσυλλέκτη και στην είσοδο του ελαιοδιαχωριστή μία ή δύο στρώσεις ενισχυμένης αυτοκόλλητης ταινίας με υφασμάτινο πλέγμα. Πρέπει να γίνει κατάλληλος έλεγχος πριν την τοποθέτηση του ελαιοδιαχωριστή. Μέσα στο βορβοροσυλλέκτη υπάρχει ένα τεμάχιο σπιράλ περίπου 50cm και δύο σφικτήρες βαρέως τύπου.
Γίνεται η σύνδεση της εξόδου του ελαιοδιαχωριστή με το δίκτυο διάθεσης των υγρών αποβλήτων. Εάν απαιτείται εξαερισμός του συστήματος, μπορεί να χρησιμοποιηθούν οι δύο αναμονές διαμέτρου 2’’ που υπάρχουν στο σύστημα ή να γίνει αντίστοιχη οπή στο πάνω μέρος του βορβοροσυλλέκτη ή του ελαιοδιαχωριστή, εύκολα προσβάσιμη από τις θυρίδες ελέγχου και να τοποθετηθεί μία έξοδος δεξαμενής (μαστός) κατάλληλης διαμέτρου, εάν η σύνδεση θα είναι βιδωτή ή ένας μικτός σύνδεσμος PVC εάν η σύνδεση με το υπόλοιπο δίκτυο εξαερισμού θα είναι κολλητή.
Στη συνέχεια τοποθετείται ο μηχανοσίφωνας και γίνεται η σύνδεσή του με τον ελαιοδιαχωριστή χρησιμοποιώντας ένα τεμάχιο σωλήνα αποχέτευσης Φ 125 mm.
 
 
 

3. Συντήρηση του συστήματος

 
Για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του συστήματος δεν πρέπει πέφτουν σε αυτό ογκώδη στερεά, τα οποία μπορεί να φράξουν την είσοδο ή την έξοδο αυτού.
Για τον καθαρισμό του συστήματος, θα πρέπει το πρώτο διάστημα της λειτουργίας αυτού να γίνεται ένας συχνός έλεγχος περίπου μία φορά το μήνα και μία σχετική καταγραφή της συγκέντρωσης λά...

...

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

&

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ

 Η πολυετή εμπειρία μας σε συστήματα θέρμανσης ικανοποιεί κάθε απαίτησή σας βρίσκοντας λύσεις σε εξειδικευμένες ανάγκες.
 Με πολλές εναλλακτικές λύσεις στην επιλογή της καύσιμης ύλης και του τύπου του λέβητα, γνωρίζουμε να εγκαταστήσουμε κεντρική θέρμανση και με αυτονομία.
 Μπορούμε να αντικαταστήσουμε ή και να διατηρήσουμε το παλιό σας σύστημα θέρμανσης για μεγαλύτερη ευελιξία.

 

 Εγκατάσταση υδραυλικών σωληνώσεων με σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου σε σπιράλ προστασίας, θερμοσυγκολούμενης πολυπροπυλενίου ή αντικατάσταση παλαιού δικτύου με σωλήνες χαλκού. Όλες οι παροχές υδροληψίας ζεστού-κρύου συνδέονται σε κεντρικό πίνακα υδροληψίας με ξεχωριστό διακόπτη.
 Τοποθέτηση ειδών υγιεινής, μπαταριών και αξεσουάρ μπάνιου & κουζίνας.
 Σύνδεση αποχετευτικού δικτύου με κεντρικό δίκτυο όμβριων.

 

 


Υδραυλικά Θέρμανση Αποχεύτεση Καπουράνης Γεώργιος Μπότσαρη 32 τηλ 24210 65280 Βόλος

Υδραυλικά Ψύξη Θέρμανση Αποχέτευση
Καπουράνης Δημοσθένης
tel: +30 24210 65280
mob: 697 44 5 44 77
email: dkapouranis@gmail.com
Βόλος τ.κ. 38 445 Χαλκηδόνος 68

 

 

 

...

Επικοινωνία

- Ταχυδρομείο

Τ.Κ. 38334 Ελλάδα, Βόλος, Λαρίσης 172

- Skype

dKapouranis


- Τηλέφωνα

697 44 544 77
2421 0 65280
(

- email

dKapouranis@Gmail.com

- facebook

dkapouranis
Site Tags:

Copyright 2011, Cyber Advertisement Team