Αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

 

Ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων με χρήση φίλτρων εδάφους

Ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων με χρήση φίλτρων εδάφους

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Μια ολοκληρωμένη πρόταση για την επεξεργασία των λυμάτων της οικίας σας ή όποιου άλλου χώρου, με την χρήση φίλτρων εδάφους.
 
   Την τελευταία 15ετία έχει αυξηθεί σημαντικά η εμπιστοσύνη στην ικανότητα της αποτελεσματικής απόδοσης μικρών εγκαταστάσεων λυμάτων. Τόσο το πλήθος των επιστημονικών μελετών / ερευνών όσο και η τεχνολογική πρόοδος βοήθησαν σημαντικά προς αυτήν την κατεύθυνση. Όλες οι μέθοδοι επεξεργασίας λυμάτων τόσο σε μεγάλες κεντρικές εγκαταστάσεις καθώς επίσης και σε μικρές αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων εφαρμόζουν βιολογικές διαδικασίες παρόμοιου τύπου. Με την προσπάθεια για μέγιστη δυνατή συγκέντρωση βακτηριδίων, ενός ικανοποιητικού αερισμού για την οξείδωση των οργανικού φορτίου σε CO2 και μία εναλλαγή μεταξύ αεριζόμενων (αερόβια) ζωνών για την οξείδωση της αμμωνίας σε νιτρικά και μη αεριζόμενων (αναερόβια) ζωνών για αναγωγή των νιτρικών σε στοιχειώδες άζωτο.
   Η επεξεργασία λυμάτων αποτελείται από την απομάκρυνση των στερεών (πρωτοβάθμια επεξεργασία), την μικροβιολογική διαδικασία, την επεξεργασία της λάσπης και τη χρήση της επεξεργασμένης λάσπης και του νερού. Η λάσπη της πρωτοβάθμιας επεξεργασίας ανέρχεται σε περίπου 1 λίτρο ανά άτομο την ημέρα με 40% του οργανικού φορτίου. Μια φορά τον χρόνο πρέπει να απομακρυνθεί στο χώρο επεξεργασίας της λάσπης. Τα υγρά μετά την πρωτοβάθμια επεξεργασία περιλαμβάνουν περίπου 100 λίτρα ανά άτομο την ημέρα. Η βιολογική επεξεργασία του είναι απαραίτητη. Το νερό είναι κατάλληλο και συνιστάται για άρδευση, δεν είναι πόσιμο νερό. Για αποκεντρωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (αυτόνομες κατοικίες, συγκροτήματα κατοικιών, περιοχές, συνοικίες) προτείνεται, λαμβάνοντας υπόψη τις κατά τόπους ιδιαιτερότητες, να ακολουθεί μία από τις παρακάτω μεθόδους:
 
 
 

 
   Όπου υπάρχει επάρκεια σε χώρο προτείνεται η λύση των φίλτρων εδάφους (οι ονομαζόμενες και φυτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων). Πρόκειται για αποτελεσματικές και τεχνολογικά απλές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, οι οποίες απαιτούν την ύπαρξη μεγάλου χώρου (50m2 επιφάνεια για κατοικία 10 ατόμων), παρέχουν όμως το πλεονέκτημα, ότι είναι εύκολες στην κατασκευή τους και έχουν ελάχιστο κόστος συντήρησης και λειτουργίας. Τα (φυσικά) φίλτρα εδάφους αποτελούν τεχνολογικές διατάξεις, οι οποίες πρέπει επίσης να συντηρούνται. Η υψηλή πυκνότητα των βακτηριδίων στην επιφάνεια των χαλυκόκων ως ένα βιολογικό φίλμ, προκαλεί το βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων που ρέουν πάνω από αυτό. 
Πιο κάτω  περιγράφεται λεπτομερώς ο τρόπος κατασκευής των φίλτρων εδάφους, ώστε να είναι δυνατή η αυτόνομη κατασκευή τους.
 
Ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων με χρήση φίλτρων εδάφους
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Όπου δεν υπάρχει επάρκεια σε χώρο προτείνεται η λύση των διατάξεων με μεμβράνη. Πρόκειται για συστήματα επεξεργασίας λυμάτων υψηλής απόδοσης με ελάχιστες απαιτήσεις σε χώρο αλλά με υψηλά τεχνολογικά στάνταρτς. Ήδη υπάρχουν διαθέσιμα στην αγορά τέτοιας μορφής και τεχνολογικά άρτια συστήματα για τα οποία το κόστος συντήρησης και λειτουργίας δεν ξεπερνά το μέσο όρο. Ο κατασκευαστής του συστήματος καθαρισμού με μεμβράνες θα πρέπει να μπορεί να εγγυηθεί τη σωστή λειτουργία και τα επίπεδα απόδοσης του συστήματος. Όπου υπάρχει πρόβλημα με την έλλειψη χώρου για τη τοποθέτηση φυσικών φίλτρων εδάφους προτείνεται η λύση της χρήσης πιστοποιημένων συστημάτων καθαρισμού με μεμβράνες. Η δράση τους στηρίζεται στην κατακράτηση με την βοήθεια της μεμβράνης των βακτηριδίων στα λύματα. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται μια παχύρρευστη και υψηλής απόδοσης βιομάζα, η οποία με την βοήθεια ικανοποιητικού αερισμού είναι σε θέση να επιφέρει υψηλά επίπεδα καθαρισμού των λυμάτων με ελάχιστες απαιτήσεις σε χώρο (διάταξη νε επιφάνεια περίπου 3m2 αρκεί για μια κατοικία 10 ατόμων).

Κάτοψη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με φίλτρα εδάφους

 

 

Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων με φίλτρα εδάφους

 Φίλτρα εδάφους (φυτικές εγκαταστάσεις, τάφροι φίλτρων) είναι επιμήκεις τάφροι πλήρεις με χαλίκια, οι οποίοι τροφοδοτούν με (ακαθάριστα) λύματα, απαλλαγμένα από στερεά, στα οποία με τη βοήθεια των βακτηριδίων πραγματοποιείται μια βιολογική επεξεργασία των λυμάτων. Οι διατάξεις αποτελούνται από:
(1) Θαλάμους καθίζησης στη πρωτοβάθμια επεξεργασία, (2) διανομέας για την σταδιακή τροφοδοσία των φίλτρων, (3) φίλτρα εδάφους με αερισμό, (4) φρεάτιο ελέγχου και δεξαμενή συλλογής (τεχνητή λίμνη, στέρνα, δοχείο συλλογής νερού). Για τη χρήση του επεξεργασμένου νερού για άρδευση (όχι πόσιμου). Η λάσπη από τη πρωτοβάθμια επεξεργασία πρέπει να απομακρυνθεί μία φορά τον χρόνο.
 
Κάθετη τομή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με φίλτρα εδάφους
 
Κάτοψη εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων με φίλτρα εδάφους

 


 

(1) Πρωτοβάθμια επεξεργασία

   Φρεάτιο τριών θαλάμων (εικόνα 1 και 2). Είσοδο, τουλάχιστο 10cm πάνω από την επιφάνεια του υγρού για να αποφευχθεί η είσοδος αρουραίων. Σωλήνας σύνδεσης φρεατίων 100mm με άνοιγμα προς τα κάτω, 20cm κάτω από την επιφάνεια του υγρού (για να αποφευχθεί η εισροή της επιπλέοντος λάσπης), τοποθετημένος σε διαφορετικές πλευρές των φρεατίων (προς αποφυγή έμφραξης της ροής). Με σωλήνα εξόδου διαμέτρου 100mm ο οποίος προσδιορίζει το ύψος της επιφάνειας του υγρού. Μια φορά τον χρόνο πρέπει να απομακρυνθεί η λάσπη με βυτίο.
   Σημείωση: Η απόδοση της πρωτοβάθμιας επεξεργασίας μπορεί να βελτιωθεί με μικροοργανισμούς (π.χ. Chlorobiaceae, Lactobacillales και άλλους) ή και με κροκιδωτικά χημικά. Η άμμος μπορεί να αντικατασταθεί από πορώδη συνθετική ύλη. Από υπερβολική αισιοδοξία παρασύρεται κανείς να σχεδιαστούν οι δεξαμενές με πλαστικά φίλτρα πολύ μικρές. Σε συμπαγή συστήματα αποφεύγονται συχνά οι μεμβράνες (καταλήγοντας σε sequentiel batch reactor SBR). Για την χρήση του επεξεργασμένου νερού σε πάρκα, σε περιβόλια και σε λιμνούλες η επεξεργασία με μεμβράνες είναι προτιμότερη και προτείνεται συνήθως εδώ.
 

 

(2) Διανομέας

Η σταδιακή είσοδος των λυμάτων στα συστήματα φίλτρων εδάφους (σε τακτά χρονικά διαστήματα) γίνεται μέσω υπόγειας αντλίας με διακόπτη επίπλευσης (φλοτεροδιακόπτη) εικόνα 2.
 
 

 

 

(3)  Φίλτρο εδάφους

Τάφρος με διαστάσεις: 0,80 (0,2m) πλάτος, 0,9 έως 1,2 μέτρα βάθος, έως και 30 μέτρα μήκος. Η στεγανότητα εξασφαλίζετε μέσω ειδικού πλαστικού υλικού και με τη χρήση πυλού. Γεμίζουμε τη τάφρο με χαλίκια μικρής διαμέτρου ή χονρόκοκκη άμμο πλυμένη και εσχαρισμένη, ώστε να αποφύγουμε τυχών εμφράξεις από συσσωματώσεις υψηλής άμμου και χωμάτων. Τα φίλτρα εδάφους μπορούν να τοποθετηθούν το ένα δίπλα στο άλλο (παράλληλα), τότε δεν χρειάζεται το πλαστικό μεταξύ των δύο τάφρων και δημιουργείται μια κλίση φίλτρων.
  Ο αερισμός για την σωστή λειτουργία της βιολογικής επεξεργασίας επιτυγχάνεται μέσω κάθετων αγωγών: α) στον τερματισμό της εισόδου και β) στην έξοδο, λίγο πριν το φρεάτιο ελέγχου. Η σταδιακή είσοδος λυμάτων υποστηρίζει τον αερισμό! Είσοδος λυμάτων μέσω σωλήνων από τον διανομέα: α) Αγωγός λυμάτων στην επιφάνεια της τάφρου, ο οποίος είναι φυτεμένος με καλάμια (εγκατάσταση επεξεργασίας με φυτά) ή β) σε 10cm βάθος ή γ) σε 30cm βάθος (ή και 60cm, κάτω από τις ρίζες των φυτών), οπότε η τάφρος μπορεί να δεχθεί το βάρος ενός Ι.Χ. (π.χ. στην άκρη από το πάρκινγκ). Έξοδος 60cm κάτω από κάθε αγωγό μέσω σωλήνων προς το φρεάτιο ελέγχου.
 

(4) Φρεάτιο ελέγχου

Κάθετος αγωγός διαμέτρου 200mm ή μεγαλύτερος, με είσοδο (ελεύθερης εκροής) από τις εκροές των γειτονικών φίλτρων και την κατά 10cm χαμηλότερα ευρισκόμενη έξοδο στην δεξαμενή συλλογής.
 
 

 

 

(5) Δεξαμενή συλλογής

 Τεχνητή λίμνη ή δοχείο υγρού με εισόδους από τα παρακείμενα φρεάτια ελέγχου (ελεύθερη εκροή, 10cm πάνω από την στάθμη του νερού) και υπερχείλιση σε ρυάκι ή ποτάμι. Το νερό είναι κατάλληλο για άρδευση (δεν είναι πόσιμο νερό).
 
 

Πίνακας μεγεθών κατασκευής

  Ελάχιστο μέγεθος Ανά 10 άτομα Ανά 100 άτομα
Φρεάτιο, m3 (ανά άτομο 1,5-0,8 m3) 6 10 80
Φίλτρο εδάφους, το χειμώνα, m2
Φίλτρο εδάφους ανά άτομο όλο τον χρόνο: 5 m2
20 50 500
Φίλτρο εδάφους, το καλοκαίρι, m2
Φίλτρο εδάφους ανά φιλοξενούμενο: 2,5 m2
20 25 250
Χαλίκι, άμμος, σωλήνες και πλαστικό PE εξαρτώνται από το μέγεθος
του φίλτρου εδάφους και λογαριάζονται αντίστοιχα με μισή τιμή για όσα
άτομα κατοικούν μόνο το καλοκαίρι σε σπίτι ή οικισμό
     
Χαλίκι 8-16 mm, m3 (ανά m2 φίλτρο εδάφους: 0,1 m3) 2 5 50
Άμμος 2-8mm, πλυμένη, σουρωμένη, m3
(Άμμος ανά m2 φίλτρου εδάφους: 2,5 m)
20 50 500
Σωλήνες αποξήρανσης (" drainage"), m
(Σωλήνες ανά m2 φίλτρου εδάφους: 2,5 m)
50 125 1250
Πλαστικό PE (polyethen), > 1 mm πάχος,
ανθεκτικό σε UV και ρίζες φυτών για τάφρο μήκος, m
24 60 600
PE, m2 (ανά m2 φίλτρου εδάφους: 3,8 m2) 75 190 1840
για κλίνη φίλτρων με 4 σειρές και μήκος, m 6,25 15,6 156
PE, m2 (ανά m2 φίλτρου εδάφους: 1,8 m2) 38 88 840

 

Ξενώνας με 50 κρεβάτια που λειτουργεί μόνο ρο καλοκαίρι, υπολογίζεται με τις καλοκαιρινμές τιμές, εξίσου οικισμός με 100 άτομα και 500 φιλοξενούμενους το καλοκαίρι.
Ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες (οικοπέδου και περιοχής) και την σύσταση φυσικού εδάφους η τιμή υπολογίζεται από 600 ευρώ και επάνω κατά άτομο.

  ...

...

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

&

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ

 Η πολυετή εμπειρία μας σε συστήματα θέρμανσης ικανοποιεί κάθε απαίτησή σας βρίσκοντας λύσεις σε εξειδικευμένες ανάγκες.
 Με πολλές εναλλακτικές λύσεις στην επιλογή της καύσιμης ύλης και του τύπου του λέβητα, γνωρίζουμε να εγκαταστήσουμε κεντρική θέρμανση και με αυτονομία.
 Μπορούμε να αντικαταστήσουμε ή και να διατηρήσουμε το παλιό σας σύστημα θέρμανσης για μεγαλύτερη ευελιξία.

 

 Εγκατάσταση υδραυλικών σωληνώσεων με σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου σε σπιράλ προστασίας, θερμοσυγκολούμενης πολυπροπυλενίου ή αντικατάσταση παλαιού δικτύου με σωλήνες χαλκού. Όλες οι παροχές υδροληψίας ζεστού-κρύου συνδέονται σε κεντρικό πίνακα υδροληψίας με ξεχωριστό διακόπτη.
 Τοποθέτηση ειδών υγιεινής, μπαταριών και αξεσουάρ μπάνιου & κουζίνας.
 Σύνδεση αποχετευτικού δικτύου με κεντρικό δίκτυο όμβριων.

 

 


Υδραυλικά Θέρμανση Αποχεύτεση Καπουράνης Γεώργιος Μπότσαρη 32 τηλ 24210 65280 Βόλος

Υδραυλικά Ψύξη Θέρμανση Αποχέτευση
Καπουράνης Δημοσθένης
tel: +30 24210 65280
mob: 697 44 5 44 77
email: dkapouranis@gmail.com
Βόλος τ.κ. 38 445 Χαλκηδόνος 68

 

 

 

...

Επικοινωνία

- Ταχυδρομείο

Τ.Κ. 38334 Ελλάδα, Βόλος, Λαρίσης 172

- Skype

dKapouranis


- Τηλέφωνα

697 44 544 77
2421 0 65280
(

- email

dKapouranis@Gmail.com

- facebook

dkapouranis