Σηπτική δεξαμενή επεξεργασίας λυμάτων

Διβάθμιο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων (σηπτικός βόθρος)

Σηπτική δεξαμενή επεξεργασίας λυμάτων 
Σηπτική δεξαμενή (βόθρος) βελτιωμένου τύπου με δύο εσωτερικούς θαλάμους για τη μεγαλύτερη και καλύτερη δυνατή κατακράτηση, καθίζηση και αναερόβια βακτηριδιακή καλλιέργεια των στερεών και οργανικών ουσιών και λυμάτων.
 Από ενισχυμένο ειδικό γραμμικό πολυαιθυλένιο LLDPE με τη μέθοδο του rotation molding, μέσου μοριακού βάρους, μικρού δείκτη ροής και μικρής διασποράς μοριακού βάρους (NMWD) με προστασία υπεριώδους ακτινοβολίας (UV).
Σε χωρητικότητα 5000 λίτρων και ωφέλιμου όγκου 4500 λίτρα.

 

Σηπτική δεξαμενή 9 ατόμων
Σηπτική δεξαμενή δυναμικότητος 9 ατόμων, αποτελούμενη από δύο δεξαμενές σπιράλ συνολικής χωρητικότητος 3.200 λίτρων και ωφέλιμου όγκου 2.800 λίτρων. Με άνοιγμα σε κάθε θάλαμο Φ400 για τον έλεγχο και τον καθαρισμό του συστήματος. Συνδέσεις εισόδου και εξόδου σε Φ125.

 

 

 

 

Σηπτική δεξαμενή δυναμικότητος 5 ατόμων, αποτελούμενη από δύο δεξαμενές, συνολικής χωρητικότητος 2.100 λίτρων και ωφέλιμου όγκου 2.000 λίτρων. Με δύο ανοίγματα σε κάθε θάλαμο Φ400 για τον έλεγχο και τον καθαρισμό του συστήματος. Συνδέσεις εισόδου και εξόδου σε Φ125.

 

 

 

 

 

 

 

Διαστάσεις - Χωρητικότητα σηπτικής δεξαμενής λυμάτων

ΤΥΠΟΣ Ωφέλιμος
Όγκος (l)
Πλάτος (cm) Μήκος (cm) Ύψος (cm) Καπάκι (cm) Βάρος (kg)
Αγορά σηπτικής
δεξαμενής
5000L
4.500 1,95 1,95 1,80 0,40 200
Αγορά σηπτικής
δεξαμενής
3200L
2.800 1,30 3,00 1,60 0,40 100
Αγορά σηπτικής
δεξαμενής
2100L
2.000 1,10 2,50 1,20 0,40 63

Χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων που προέρχονται από:

 • Συγκροτήματα ή μεμονωμένες κατοικίες, πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων
 • Κέντρα διασκέδασης, εστιατόρια, επιχειρήσεις εξυπηρέτησης κοινού
 • Βιομηχανικές μονάδες, πρατήρια καυσίμων, μονάδες παραγωγής τροφίμων

Σχεδιάγραμμα συστήματος επεξεργασίας λυμάτων

Κάτοψη συστήματος επεξεργασίας λυμάτων Τομή συστήματος επεξεργασίας λυμάτων

Διβάθμια σηπτική δεξαμενή μέχρι 20 ατόμων, σύμφωνα με την υγειονομική Διάταξη ΚΥΑ 1β.21/65


ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 5000L

1. Διάμετρος του Συστήματος : 200 cm
2. Ύψος του Συστήματος : 180 cm
3. Συνολικός όγκος του Συστήματος : 5 m3
4. Ωφέλιμος όγκος του Συστήματος (5.000L) : 4.500L
    Ωφέλιμος όγκος του Συστήματος (3.200L) : 2.800L
    Ωφέλιμος όγκος του Συστήματος (2.100L) : 2.000L
5. Όγκος πρώτου θαλάμου του Συστήματος : 2,9 m3
6. Όγκος δευτέρου θαλάμου του Συστήματος : 1,4 m3
7. Απόσταση της εισαγωγής του Συστήματος από το έδαφος : 152 cm
8. Απόσταση της εξαγωγής του Συστήματος από το έδαφος : 145 cm
9. Εξωτερική διάμετρος της εισαγωγής και της εξαγωγής του Συστήματος : 125 mm
10. Εσωτερική διάμετρος της εισαγωγής και της εξαγωγής του Συστήματος : 110 mm
11. Διάμετρος θυρίδας επισκέψεως του πρώτου θαλάμου : 400 mm
12. Διάμετρος θυρίδας επισκέψεως του δευτέρου θαλάμου : 300 mm
13. Διαστάσεις ανοιγμάτων επικοινωνίας των θαλάμων 20 cm * 20 cm
14. Απόσταση των ανοιγμάτων από το κάτω μέρος του Συστήματος : 80 cm
15. Η γωνία μεταξύ των ανοιγμάτων είναι 94 μοίρες
16. Βάρος συστήματος μικτό 200 κιλά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 Τα λύματα τα οποία εισέρχονται στον πρώτο θάλαμο του Συστήματος, δεν μπορούν να κατευθυνθούν αμέσως προς την έξοδο. Έτσι τα στερεά οδεύουν λόγω βάρους προς τον πυθμένα και ταυτόχρονα υφίστανται αναερόβια διάσπαση από τα βακτηρίδια τα οποία έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό του Συστήματος. Τα διασπασμένα λύματα περνούν σταδιακά στον δεύτερο θάλαμο του Συστήματος, στον οποίο συνεχίζεται η διάσπαση και καθίζηση. Στη συνέχεια τα επεξεργασμένα λύματα οδεύουν προς την έξοδο του δευτέρου θαλάμου και από εκεί προς τον απορροφητικό βόθρο, ή προς μία επόμενη βαθμίδα επεξεργασίας.
Οι παρακάτω ύλες δεν θα πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά λύματα, γιατί αυξάνουν τις πιθανότητες βλάβης τόσο στο Σύστημα Επεξεργασίας όσο και στην εγκατάσταση με την οποία αυτό είναι συνδεδεμένο :

 • Ογκώδη απορρίμματα, όπως τα οικιακά σκουπίδια.
 • Στερεά στοιχεία, όπως άμμος, στάχτη, θραύσματα.
 • Οικιακά οργανικά υλικά, όπως υπολείμματα λαχανικών, φλούδες, κόκαλα.
 • Κουρέλια υφασμάτων και ήδη υγιεινής του ανθρώπου.
 • Ύλες που είναι χημικά επικίνδυνες, όπως διαλύτες.

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1). Κατοικία
14 άτομα με την προϋπόθεση της εκκένωσης του Συστήματος ανά 2 έτη.
22 άτομα με την προϋπόθεση της εκκένωσης του Συστήματος ανά 1 έτος.

 
2). Ξενοδοχείο
22 άτομα με την προϋπόθεση της εκκένωσης του Συστήματος ανά 1 έτος.
 
3). Μικρά Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Εγκύκλιος ΥΥΠ και ΚΑ Α5/314/6/11-3-88
 
Μέση ημερήσια παροχή λυμάτων για διερχόμενα άτομα : 20 lt/άτομο
Μέση ημερήσια παροχή λυμάτων για το μόνιμο προσωπικό : 50 lt/άτομο
Χρόνος παραμονής των λυμάτων : 24 ώρες
Όγκος συγκέντρωσης λάσπης για τα διερχόμενα άτομα : 15 lt/άτομο
Όγκος συγκέντρωσης λάσπης για το μόνιμο προσωπικό : 25 lt/άτομο
 
 
Τελικό αποτέλεσμα
[Αριθμός διερχομένων ατόμων * 35 lt/ άτομο] + [Αριθμός μονίμου προσωπικού * 75 lt/άτομο] < [ 4.300 lt ] για εκκένωση ανά 6 μήνες.

ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Το υλικό κατασκευής του Συστήματος είναι Πολυαιθυλένιο LLDPE, το οποίο είναι απρόσβλητο από τα λύματα και απόλυτα στεγανό. Τα εξαρτήματα σύνδεσης είναι κατασκευασμένα από PVC.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

 • Συγκροτήματα ή μεμονωμένες κατοικίες
 • Κτίρια γραφείων
 • Επιχειρήσεις εξυπηρέτησης κοινού (εστιατόρια – ξενοδοχεία – κέντρα διασκέδασης)
 • Βιομηχανικές μονάδες
 • Πρατήρια καυσίμων
 • Πλυντήρια αυτοκινήτων

ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Οι σωλήνες των υγρών αποβλήτων πρέπει να προστατεύονται από τον παγετό.
 • Οι σωλήνες μεταφοράς των υγρών αποβλήτων πρέπει να έχουν κλίση περίπου 2 τοις εκατό προς το Σύστημα διαχωρισμού. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να γίνεται χρήση αντλίας.
 • Οι σωληνώσεις μεταφοράς των υγρών αποβλήτων πρέπει να είναι κατά το δυνατόν ελεύθερα προσπελάσιμοι.
 • Οι σωληνώσεις μεταφοράς των υγρών αποβλήτων δεν πρέπει να αλλάζουν απότομα διεύθυνση (κατά 90 μοίρες),αλλά να παρεμβάλλονται γωνίες 45 μοιρών. Ανάμεσα στις γωνίες των 45 μοιρών πρέπει να παρεμβάλλεται τμήμα ευθύγραμμου σωλήνα μήκους τουλάχιστον 10 φορές την διάμετρο αυτού.
 • Οι σωληνώσεις εισαγωγής και εξαγωγής, θα πρέπει να διαθέτουν εξαερισμό, ο οποίος να φθάνει μέχρι την οροφή του κτιρίου.
 • Η εγκατάσταση πρέπει να γίνεται σε θέση όπου δεν υπάρχει κυκλοφορία οχημάτων. Στην αντίθετη περίπτωση πρέπει να προστατεύεται – ενισχύεται κατάλληλα το πάνω μέρος του Συστήματος.

Κ.Υ.Α. 221/65 Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων

Χωρητικότητα

Για να υπολογιστεί η χωρητικότητα μίας Σηπτικής Δεξαμενής, λαμβάνονται υπ΄ όψιν τα παρακάτω δεδομένα :

 • Η μέση ημερήσια παροχή λυμάτων
 • Ο χρόνος συγκρατήσεως αυτών στη δεξαμενή, που είναι 24 ώρες
 • Ο όγκος της λάσπης που συγκεντρώνεται, που είναι 100 lt ανά έτος και άτομο
 • Η συχνότητα αφαίρεσης της λάσπης
 • Η ελάχιστη χωρητικότητα μίας Σηπτικής Δεξαμενής ορίζεται στα 2 m3
 • Όταν η Σηπτική Δεξαμενή έχει περισσότερους από ένα θαλάμους, τότε η χωρητικότητα του πρώτου θαλάμου θα είναι τα 2/3 του συνολικού όγκου και όχι μικρότερη των 2 m3.

Στοιχεία υπολογισμού των Σηπτικών Δεξαμενών

Α/Α
Είδος εγκατάστασης
Χωρητικότητα σε λίτρα (όγκος για κατανάλωση ανά 24 ώρες) Ανά άτομο (Όγκος για αποθήκευση λάσπης) Συνολικός όγκος Ελάχιστος χρόνος εκκένωσης λάσπης
1 Κατοικία μέχρι 20 άτομα 100 200 300 Δύο χρόνια
2 Πολυκατοικία 100 100 200 Ένα έτος
3 Ξενοδοχείο 150 50 200 Έξι μήνες
4 Νοσοκομείο 200 50 250 Έξι μήνες
5 Σχολείο 50 25 75 Έξι μήνες
6 Οικοτροφείο 100 50 150 Έξι μήνες
7 Κατασκηνώσεις 75 50 125 Έξι μήνες

Για την περίπτωση μιας κατοικίας, ο αριθμός των ενοίκων υπολογίζεται 1,5 φορές μεγαλύτερος από των αριθμό των δωματίων της κατοικίας. Στις άλλες περιπτώσεις λαμβάνεται υπ’ όψιν ο μέγιστος αριθμός των εξυπηρετουμένων ατόμων.

Μορφή

 • Η Σηπτική Δεξαμενή πρέπει να είναι στεγανή
 • Η Σηπτική Δεξαμενή διαμορφώνεται κατά τρόπο ώστε τα λύματα να εισέρχονται από το ένα άκρο, να ρέουν αργά και ομοιόμορφα και μετά την καθίζηση να εξέρχονται από το άλλο άκρο
 • Το μήκος της Σηπτικής Δεξαμενής πρέπει να είναι διπλάσιο μέχρι τριπλάσιο του πλάτους αυτής
 • Το βάθος των υγρών πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,20 m.
 • Το ελεύθερο ύψος πάνω από την επιφάνεια των υγρών πρέπει να είναι το λιγότερο 0,30 m.
 • Η Σηπτική Δεξαμενή πρέπει εξαερίζεται κατάλληλα
 • Η Σηπτική Δεξαμενή πρέπει να διαθέτει κατάλληλα φρεάτια επιθεωρήσεως

Συντήρηση

 • Δεν επιτρέπεται η είσοδος όμβριων υδάτων στη Σηπτική Δεξαμενή
 • Η Σηπτική Δεξαμενή πρέπει να επιθεωρείται κάθε έξι μήνες
 • Η Σηπτική Δεξαμενή πρέπει να αδειάζει σύμφωνα μετά αναφερόμενα στο παραπάνω πίνακα, ή όταν το πάχος της
 • συγκεντρωμένης λάσπης φθάσει στα 50 cm.
 • Δεν πρέπει να αφαιρείται όλη η ποσότητα της συγκεντρωμένης λάσπης, αλλά να παραμένει μέρος από αυτήν για ζύμη
 • Μετά το άδειασμα της Σηπτικής Δεξαμενής αυτή πρέπει να γεμίζει πάλι με νερό
Λιποσυλλέκτης
Η χρήση λιποσυλλέκτου, πριν από τη Σηπτική Δεξαμενή, ενδείκνυται στις περιπτώσεις εστιατορίων ή άλλων εγκαταστάσεων που αποχετεύουν μεγάλους όγκους θερμών λυμάτων τα οποία περιέχουν λίπη και έλαια σε σημαντικές ποσότητες.

ΠΑΡΟΧΗ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστηριότητα Μονάδα Παροχή Μέση τιμή παροχής
Κατοικία Άτομο 200-280 200
Παραθεριστική κατοικία Άτομο 110-190 150
Γραφείο Άτομο 20-60 50
Εστιατόριο Άτομο 30-40 35
Fast Food Άτομο 10-30 25
Camping Άτομο 40-60 50
Self Service Άτομο 15-40 30
Ξενώνας Άτομο 90-150 120
Ξενώνας με εστιατόριο Άτομο 190-220 200
Ξενοδοχείο Άτομο 150-240 200
Ξενοδοχείο Υπάλληλος 30-50 40
Πλυντήριο Συσκευή 1800-2600 2200
Εμπορικό κέντρο Υπάλληλος 25-50 35
Εμπορικό κέντρο Θέση στάθμευσης 4-10 8
Πισίνα Άτομο 20-50 40
Θέατρο Θέση 10-15 10
Εκθεσιακό κέντρο Άτομο 15-30 20
Σταθμός αυτοκινήτου Όχημα 30-50 40
Σταθμός αυτοκινήτου Υπάλληλος 35-60 50
Νοσοκομείο Κλίνη 500-950 650
Νοσοκομείο Υπάλληλος 20-60 40
Σχολείο χωρίς καφετέρια Μαθητής 20-65 40
Σχολείο με καφετέρια Μαθητής 40-75 60
Αμφιθέατρο Θέση 8-15 10

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΗΠΤΙΚΟΥ

Σχηματική παράσταση λειτουργίας Σηπτικού Βόθρου

Σχηματική παράσταση λειτουργίας Σηπτικού Βόθρου με Καθαριζόμενο Μηχανικό Φίλτρο στην έξοδο

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Κάτοψη

Τομή

ΕΙΚΟΝΕΣ

Διβάθμιος Σηπτικός Βόθρος

Διβάθμιος Σηπτικός Βόθρος με χρήση λιποσυλλέκτη

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΘΡΟΥ

1). Ανοίγουμε το σκάμμα για την τοποθέτηση του Σηπτικού Βόθρου. Η διάμετρος του σκάμματος πρέπει να είναι λίγο μεγαλύτερη από τη διάμετρο του Σηπτικού βόθρου [περίπου 20 cm]
2). Απομακρύνουμε από το κάτω μέρος του σκάμματος τις πέτρες και τα άλλα στερεά αντικείμενα τα οποία πιθανόν να υπάρχουν.
3). Απλώνουμε στο κάτω μέρος του σκάμματος ομοιόμορφα, ένα στρώμα άμμου πάχους το λιγότερο 10 cm [όχι σπαστήρος], ή καλύτερα μία στρώση μπετόν καθαριότητας [ΠΕΡΙΟΧΗ ‘Α’].
4). Κλείνουμε την είσοδο και την έξοδο του Σηπτικού Βόθρου και τον τοποθετούμε στο σκάμμα, ώστε να υπάρχει ελεύθερος χώρος περίπου 10 cm περιμετρικά. Γεμίζουμε το Σηπτικό Βόθρο με νερό κατά τα 2/3 του όγκου του περίπου. Γεμίζουμε σταδιακά και τα δύο διαμερίσματα.
5). Ολοκληρώνουμε τη σύνδεση του συστήματος μέχρι τα όρια του σκάμματος.
6). Γεμίζουμε τον υπόλοιπο χώρο του σκάμματος με άμμο θαλάσσης, μέχρι το μέσον του Σηπτικού Βόθρου [ΠΕΡΙΟΧΗ ‘Β’].
7). Τοποθετούμε ή κατασκευάζουμε τα απαιτούμενα φρεάτια πάνω από τις θυρίδες επισκέψεως [ΠΕΡΙΟΧΗ ‘Δ’].
 
 
 
 ...

...

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

&

ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ & ΘΕΡΜΑΝΣΗ

 Η πολυετή εμπειρία μας σε συστήματα θέρμανσης ικανοποιεί κάθε απαίτησή σας βρίσκοντας λύσεις σε εξειδικευμένες ανάγκες.
 Με πολλές εναλλακτικές λύσεις στην επιλογή της καύσιμης ύλης και του τύπου του λέβητα, γνωρίζουμε να εγκαταστήσουμε κεντρική θέρμανση και με αυτονομία.
 Μπορούμε να αντικαταστήσουμε ή και να διατηρήσουμε το παλιό σας σύστημα θέρμανσης για μεγαλύτερη ευελιξία.

 

 Εγκατάσταση υδραυλικών σωληνώσεων με σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου σε σπιράλ προστασίας, θερμοσυγκολούμενης πολυπροπυλενίου ή αντικατάσταση παλαιού δικτύου με σωλήνες χαλκού. Όλες οι παροχές υδροληψίας ζεστού-κρύου συνδέονται σε κεντρικό πίνακα υδροληψίας με ξεχωριστό διακόπτη.
 Τοποθέτηση ειδών υγιεινής, μπαταριών και αξεσουάρ μπάνιου & κουζίνας.
 Σύνδεση αποχετευτικού δικτύου με κεντρικό δίκτυο όμβριων.

 

 


Υδραυλικά Θέρμανση Αποχεύτεση Καπουράνης Γεώργιος Μπότσαρη 32 τηλ 24210 65280 Βόλος

Υδραυλικά Ψύξη Θέρμανση Αποχέτευση
Καπουράνης Δημοσθένης
tel: +30 24210 65280
mob: 697 44 5 44 77
email: dkapouranis@gmail.com
Βόλος τ.κ. 38 445 Χαλκηδόνος 68

 

 

 

...

Επικοινωνία

- Ταχυδρομείο

Τ.Κ. 38334 Ελλάδα, Βόλος, Λαρίσης 172

- Skype

dKapouranis


- Τηλέφωνα

697 44 544 77
2421 0 65280
(

- email

dKapouranis@Gmail.com

- facebook

dkapouranis