Εξωτερικός αισθητήρας Immergas

Κωδικός: 3.014083

 

Εξωτερικός αισθητήρας Immergas

Εξωτερικός αισθητήρας θερμοκρασίας Immergas για λέβητες με ισχύ μικρότερη των 35 kW.

Το εξωτερικό αισθητήριο, συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό σύστημα του λέβητα, επιτρέπει αυτόματα την μείωση ή την αύξηση στο μέγιστο την θερμοκρασία προσαγωγής, όταν μειώνεται ή αυξάνεται αντίστοιχα η εξωτερική θερμοκρασία, προκειμένου να ρυθμίζεται η θερμότητα που παρέχεται στο σύστημα, σύμφωνα με την αλλαγή στην εξωτερική θερμοκρασία.

Ο εξωτερικός αισθητήρας λειτουργεί πάντα όταν είναι συνδεδεμένος, ανεξάρτητα από την παρουσία του κιτ προσαρμογής θερμότητας Immergas.

 

Συμβολή στην ενεργειακή περιβαλλοντική απόδοση εποχιακής θερμότητας 2%
Κλάση συσκευής II*
*ως βασικό

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ IMMERGAS
Ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία και τις ρυθμίσεις του λέβητα, ρυθμίζει την θερμοκρασία προσαγωγής προσαρμοσμένη ανάλογα με την εξωτερική θερμοκρασία (βλέπε βιβλίο οδηγιών λέβητα).
 
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ IMMERGAS
 • Ο αισθητήρας θερμοκρασίας είναι ειδικά κατασκευασμένος για συναρμολόγηση σε εξωτερικό περιβάλλον.
 • Βαθμός προστασίας από ατμοσφαιρικούς παράγοντες IP66.
 • Πλαστικό δοχείο
 • Εύκολη τοποθέτηση (οριζόντια ή κάθετη), χρησιμοποιώντας βύσματα τοποθέτησης σε τοίχο.
 • Τύπος αισθητήρα PTC με R 25°C 1 k ohm
 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ IMMERGAS
 • Ο λέβητας είναι ήδη έτοιμος για την ηλεκτρική σύνδεση, η οποία πραγματοποιείται με τη χρήση δύο καλωδίων που συνδέονται με τους σχετικούς σφιγκτήρες (βλέπε διάγραμμα συνδεσμολογίας στο βιβλίο οδηγιών του λέβητα)
 • Μέγιστο μήκος των καλωδίων 50 μέτρα (από λέβητα έως εξωτερική απόσταση αισθητήρα)
 • Το τμήμα του καλωδίου με οριζόντια εφαρμογή μεταξύ 0,5 mm και 1,5 mm 2, πρέπει να έχει μια προστατευτική θήκη με διάμετρο μεταξύ 5 - 7mm
 • Το τμήμα του καλωδίου με κάθετη εφαρμογή μεταξύ 0,5 και 1,5 mm2, δεν είναι απαραίτητη η προστατευτική θήκη.
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν εξωτερικό αισθητήριο θερμοκρασίας είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε λέβητες Immergas μόνο.
 
 • Ο εξωτερικός αισθητήρας πρέπει να εγκατασταθεί στον βόρειο ή βορειοδυτικό τοίχο του κτιρίου (αν είναι δυνατόν) σε ύψος τουλάχιστον 3 μέτρα από το έδαφος. Πρέπει να είναι σε θέση που να μην είναι εκτεθειμένος σε απότομα ρεύματα αέρα, να προστατεύεται από τις ακτίνες του ήλιου ή άλλες πηγές θερμότητας και επίσης να προστατεύεται από χτυπήματα και παραποιήσεις
 • Τα σχήματα 2 και 3 δείχνουν την απόσταση μεταξύ των οπών για την βάση, ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης
 • Περάστε τα καλώδια σύνδεσης μέσω του ελαστικού στο κάτω μέρος του αισθητήρα και στερεώστε το στον τοίχο χρησιμοποιώντας τα βύσματα (μέρος D)
 • Σφραγίστε τα καλώδια σύνδεσης στο μικρό πίνακα ελέγχου, χρησιμοποιώντας τους παρεχόμενους ιμάντες (μέρος E).
 • Συνδέστε τα δύο ηλεκτρικά καλώδια στην θερμική πλακέτα του αισθητήρα
 
 
 
Γράφημα λειτουργίας εξωτερικού αισθητήρα Immergas
Γράφημα λειτουργίας εξωτερικού αισθητήρα Immergas
 
 
 
 
 
Συναρμολόγηση εξωτερικού αισθητήρα Immergas κάθετα (Fig. 2) ή οριζόντια (Fig. 3)
 
Κάθετη συναρμολόγηση εξωτερικού αισθητήρα ImmergasΟριζόντια συναρμολόγηση εξωτερικού αισθητήρα Immergas
 
 

 
 

 

...

περισσότερα